Produkty a řešení

Facility Management

Aplikace AFM obsahuje komplexní sadu nástrojů pro správce nemovitostí a FM poskytovatele...

Více

Property Management

Aplikace AFM je ideálním řešením pro segment pronajímatelů nemovitostí a developerů...

Více

Procesní analýzy

Provádíme analýzy stávajících procesů a evidencí majetku a smluvních vztahů s poskytovateli FM služeb...

Více

Facility Benchmarking

Rozsáhlá benchmarkingová studie srovnávající několik stovek nákladových položek, které jsou vždy převáděny na společnou komparativní bázi...

Více

Naši klienti

Telekomunikace a IT


Dodavatelé FM služeb


Státní a veřejný sektor


Energetika a průmysl


Maloobchod


Ostatní


Bankovní sektor


Energetika a průmysl