Facility Management Software - AFM / ZAMĚSTNANCI

Zaměstnanci

  • součást základní verze AFM!
  • podpůrný modul vázaný na všechny ostatní moduly
  • kompletní informace o všech zaměstnancích společnosti – organizační struktura, nákladová střediska, vazby, zástupnosti atd.
  • tato data se obvykle importují z ERP, nebo HR systému zákazníka
  • vazby jednotlivých zaměstnanců na majetkové položky (karta majetku, převodky, …), pracovní místa (v rámci nemovitostí a CAD výkresů) ale i incidenty v rámci modulu HelpDesk
  • evidence odpovědnosti za místnosti, vozidla, klíče či karty