Facility Management Software - AFM / Plánovaná údržba

Plánovaná údržba

Základní shrnutí
Evidence výskytů plánů údržby
Propojení plánů na technologický pasport budov
Normování a definice šablon plánů a standardních úkonů
Evidence revizních zpráv Interface do IS dodavatele služeb

Evidence a procesy
Modul Plánovaná údržba je nástroj, s nímž je možné periodicky plánovat jakoukoliv činnost, která se provádí na technologických celcích a případně konkrétních zařízeních. Evidují se plány údržby a jejich výskyty v čase. Plán definuje, jaké úkony a činnosti budou vykonávány, kdo je bude provádět a kdy, popřípadě s jakou periodou. Vygenerovaný příkaz plánu – výskyt určuje kdy se má plán realizovat a jaký je stav jeho realizace. V rámci tvorby plánu lze definovat, zda se jedná o výskyt, či incident. Incident automaticky vyvolává nutnost vykonání v určitém čase, s určitou kvalitou, atd. Incident rovněž umožňuje evidenci většího množství detailů (např. evidence ekonomiky u incidentu) než u výskytu (viz. Modul Helpdesk).

Plány údržby lze kdykoliv měnit (např. se změnou legislativy dojde ke změně periody plánů) v uživatelsky velmi přívětivé formě tzv. hromadné změny plánů údržby. Tyto hromadné změny lze realizovat nejen nad dříve vygenerovanými a evidovanými plány, ale rovněž přímo nad vybranými technologiemi (včetně vlastní tvorby plánů údržby v modulu Technologie). Samotné plány pak lze zobrazit v přehledném grafu na zadané činnosti a období. V případě nasazení modulu Bezpečnost je pak možné při nedodržení naplánovaných parametrů incidentu spustit krizový scénář, schvalovací workflow atd. Každému plánu je možné přiřadit objekt v rámci pasportu budov – Parcely, Budovy, Podlaží, Místnosti a Zóny. Plány revizí a oprav lze provádět nad technologiemi, nebo majetkem.

Plánované činnosti je možné normovat na délku trvání jednotlivých úkonů, spotřebu materiálu a potřebu technických prostředků. Výsledkem je pak plán vytížení zdrojů. Součástí tohoto modulu je i evidence výsledků plánovaných činností, například ve formě revizní zprávy. Modul je možné propojit s externím informačním systémem dodavatele služeb pomocí interface. Informace o plánech se odesílají do informačního systému (IS) dodavatele a do modulu se vrací informace o průběhu revize. Sdílení informací o zakázce lze dodavateli umožnit také přístupem do aplikace přes klientské/dodavatelské webové rozhraní, nebo přímo do aplikace.

Výstupy a příklady užití
Upozornění předem na plánovanou činnost
Seznam plánovaných činností, s rozpadem dle stavu realizace
Zobrazení plánované údržby v grafu s možností exportu do MS Excel
Seznam nákladů na pravidelnou údržbu dle lokalit nebo nákladových středisek
Sestavy plánů údržby dle nejrůznějších kritérií jako lokalita, období, dodavatel, nebo nákladové středisko

Katalogový list popisuje funkčnosti modulu Plánovaná údržba ve verzi 2.5.
Přílohy:
11_Planovana udrzba_2_5.pdf - (156 kB)