Facility Management Software - AFM / INVENTURY

Inventury

  • tvorba standardních účetních inventur
  • díky vazbě na moduly Nemovitosti a Majetek je vazba na konkrétní umístění majetku
  • možnost spárování zaměněných položek
  • sestavy majetku tříděných dle nejrůznějších kritérií (třídy majetku, nákladová střediska, odpovědná osoba, atd.).
  • vytváření inventárních týmů a plánu inventury